Menu

Karnevalswierts.com
CV De Zweitlanceers op Facebook
Euregionaal Prinsentreffen

C.V. De Zweitlanceers - Groéselt

Optochtreglement

Onderstaande regels zijn een aanvulling / verduidelijking van het basis optochtreglement opgesteld door de Gemeente Eijsden-Margraten. Dit basis reglement dient door elke deelnemer ondertekend te worden voor deelname aan de optocht. Bekijk hier alvast het reglement zodat u in uw voorbereidingen hier rekening mee kunt houden. (Reglement carnavalsoptochten Gemeente Eijsden-Margraten)

1. Bij iedere wagen of groep dient een leider aanwezig te zijn, die verantwoordelijk is voor een goede gang van zaken. De bestuurder van een motorvoertuig dient te voldoen aan de daarvoor wettelijk gestelde eisen. (Leeftijd, rijbewijs, etc.)

2. Alle motorvoertuigen die in de optocht meerijden dienen volgens de regels van de verkeerswet in orde te zijn. Van alle motorvoertuigen dient uiterlijk de woensdag voor aanvang van de optocht om 18.00 uur een kopie van de verzekeringspapieren + APK-keuring (geldt alleen voor auto's, ouder dan 3 jaar) ingeleverd te worden bij Guido Marx, Burgemeester van laarstraat 14, 6247 EV, Gronsveld. Wordt verzuimd hieraan tijdig te voldoen, dan ziet de carnavalsvereniging zich genoodzaakt tot uitsluiting van deelname aan de optocht van de betreffende wagen.

3. Vraag Uw verzekeringsagent of het desbetreffende voertuig mee mag in een optocht, dit geldt zeker voor tractoren, want deze worden anders gebruikt dan voor landbouwdoeleinden.

4. Voertuigen met een verbrandingsmotor, dus ook een aggregaat, dienen te zijn voorzien van een brandblusser.

5. Het is de bestuurder van een (motor)voertuig verboden zich onder invloed van alcohol te bevinden. De wettelijke regels die hiervoor gelden zijn zowel voor, tijdens en na de optocht van toepassing. Door de politie is met nadruk gesteld dat op naleving hiervan zal worden gecontroleerd, en indien nodig hiertegen onmiddellijk wordt opgetreden. Dit is voor de veiligheid van ons allemaal !

6. Elke wagen of groep ontvangt carnavalsmaandag tussen 10.00 en 12.00 uur een optochtnummer. Dit nummer dient zichtbaar gedragen of bevestigd te worden. De wagens zullen tussen genoemde tijdstippen door de politie en organisatie gecontroleerd worden op eventuele gebreken. Het is ook mogelijk dit tijdens de bouw van de wagen te laten doen, gelieve dan contact op te nemen met Guido Marx, email optocht@cvdezweitlanceers.nl.

7. Controle en begeleiding van de optocht zijn in handen van de optochtcommissie. De aanwijzingen van deze commissie moeten worden opgevolgd. Bij het niet voldoen aan deze aanwijzingen zullen wedstrijdpunten in mindering worden gebracht.

8. In de optocht mogen geen hinderlijke zaken zoals b.v. waterkanonnen worden meegevoerd. Tevens mogen er geen beledigende teksten in de optocht gevoerd worden, en groepen of wagens die iets uitbeelden waardoor iets of iemand zich beledigd voelt, worden direct uit de optocht verwijderd (Dit in samenwerking met de politie).

9. Ter beoordeling van de wagens en groepen zal een jury, bestaande uit een aantal individuele personen, en onafhankelijk van elkaar, een waardering geven. Na afloop van de optocht zal er een prijsuitreiking plaatsvinden.

10. Het is niet toegestaan eigen drank of onderdelen van de carnavalswagen mee te nemen naar de zaal waar de prijsuitreiking plaatsvindt. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookie Policy pagina. OK